TKVJ 12
     

  èTil forsiden

Bygget af:
Winterthur, Schweiz
Byggeår 1916
Tjenestevægt 54,5 ton
Kul 3 ton
Vand 8 m2
Længde o pufferne 13,455 m
Kedeltryk 12 atm
Hjulstilling 1C0-T2
Max hastighed 45 km/t
Drivhjulsdiam 1,240 m

TKVJ 12 kørte 1.022.357 km i sin tjeneste for banen.

 
 

 

Klik for større tegning
  TKVJ 12 er bygget til Danmarks længste privatbane, TKVJ. og 12eren tilhørte banen til den lukkede i 1968, hvor Lokomotivklubben overtog lokomotivet. Klubben har været i gang med restaureringen i mange år. Nu begynder vi at kunne se frugten af anstrengelserne. Vi håber at TKVJ 12 snart kommer ud at køre for egen kraft.
       
       
25. August 2012      
For første gang siden 1956 kørte TKVJ 12 den 25. august 2012 for egen damp.
Fra holdet bag renoveringen skriver de:
 

D.25.8 vil blive husket som dagen hvor TKVJ 12, igen kørte som damplokomotiv ved egen kraft efter 56 års.

 

Vi startede op en uge før med vandpåfyldning på tender og kedel, men vandslangerne imellem tender og maskine var utætte, så vandet måtte af tenderen igen og flangerne pakkes om mm.

 

Fradag d. 24.8 om morgenen skulle der så fyres op i kedlen og vi startede langsomt op med opfyring med træ. Vi starter ikke op med at fyre med kul, for ikke at få syreskader på kedelen, hvad der kan være fare for.

Vi nåede fredag aften lige at se at manometeret "lagde fra" 0, og da vi stoppede med at fyre fredag aften, havde vi fundet de første utætheder.

Lørdag morgen (Jørgen var der kl. 06:30) skulle maskinen så fyres rigtig op, og alle var spændte, vi havde alle svært ved at tro at projektet var kommet så langt, men alt gik rigtig godt.

Kedlen var varm fra dagen før og det tog kun 2 timer før manometeret viste 1 bar, og til middag var vi på 8-10 bar. og klar til blæse rørene igennem, så alle samlinger var i løbet af formiddagen blevet løsnet eller afmonteret, så der gik et par timer med at blæse skidt, glødeskaller, og andet ud fra alle dampledninger.

Vi tændte op i grillen til middag og opfyringen blev behørigt fejret med pølser, samtidig med at det øsede ned. Efter middagspausen var  tid for at se om den nu også kunne køre, og det kunne den, og den kører fantastisk, med en stille og rolig gang i sporet, herligt.

 

Efter et par timer med kørsel frem og tilbage inde på området, bakkede maskine for egen kraft tilbage i remisen, og vi kunne nu gøre status for dagen.

Der er en liste med ca. 25 punkter som skal rettes. Langt de flest er utæthed i ventiler og pakdåser, men ingen af punkterne på listen er alvorlige.

Der er nu 2-3 måneders arbejde med at rette, pakke om, tætne, ændre, udbedre mm. før at vi kan prøvekøre igen.

Derudover mangler der selvfølgelig en hel del malerarbejde, for maskine er endnu kun mellemgrundet, og skal have lak.

 

 En stor dag for os alle, og hvor var det dejligt at, det gik så godt, og at vi nu endeligt fik set maskinen køre af sig selv.

 

 

 

       

August 2012

Der arbejdes på TKVJ 12, også selv om der er travlt med veterantogskørsel og reparationsarbejder í den forbindelse:

Nu er 12eren standsmæssigt påklædt med slips

 

Juni 2012 

Fra lokomotivmesteren lyder det at der mangler kun småting, afprøvning og godkendelse - men maskinen kommer ikke med i sommerens kørsler.

Der mangler bl.a. endelig maling, grundmalingen er påbegyndt.

Man regner med  afprøvning kan foretages i løbet af sommeren!

TKVJ 12 juni 2012 ved lunderskov remise (foto: klk.dk/H Cordtz)

"Nu mangler der kun småting"

Lunderskov remise juni 2012 m TKVJ 12 og FFJ M1211 med tender (foto: klk.dk/H Cordtz)

" bl.a. maling"

 

 

 

 

December 2011      

Vi er kommet et stort skridt videre idet tender og lokomotiv er blevet forenet, og det er godt 20 år siden TKV 12 har været samlet som et lokomotiv med tender. Der er blevet målet op fræst af styrene til aksel leje kasserne lavet nye føringer, målt og rettet og målt igen, men nu er hjulene altså kommet på og det ser rigtig fornuftigt ud.

Vi måtte derfor også have tender koblet til lokomotivet for at se hvorledes det ser ud, og man skal lige forstå at, der er kun enkelte medlemmer tilbage, der har set lokomotivet samlet, resten er nye folk med mindre en 20 års anciennitet!

TKVJ12 hjul monteres på tender dec 11 (C) klk.dk

TKVJ12 ny røgkammerdør  (c) klk.dk

Desuden er der blevet fremstillet en helt ny røgkammerdør, og det var nødvendigt da der ikke var meget tilbage af den gamle. Døren er lavet af en yder og en inder plade som er valset op og imellem pladerne er der en valste ring, og plader og ring er nittet sammen.

Men nu er lukkebeslag og hængsler også monteret, det hele justeret, og er nu klar til maling.

TKVJ12 i remisen i Lunderskov dec 11 (c)klk.dk

Iøvrigt er der lige nu gang i ombygning, tilpasning og montering af diverse luftrør, bremserør, ophængsbeslag osv. og så mangler de sidste beslag på tenderens bremsesystem.

Sandings systemet er blevet bygget om så der er monteret ekstra sandingsrør så der ved baglæns igangsætning og kørsel kan sandes for bedre friktion med skinnerne, der bliver monteret ekstra luftventiler så der åbnes for hhv. frem og tilbage kørsel og et ekstra sæt rør.

Helt originalt er det ikke men, vi skal tænke på at, når der f.eks køres Vejle - Jelling så skal køreplanen holdes af hensyn til den øvrige trafik, så vi har vurdert at det var et "fornuftigt" kompromis.

Af større opgaver der nu står for er bla. vinduer i førehuset, træ på gulvet , færdiggørelse af det elektriske system. og selvfølgelig en masse montering og rørarbejde.

Vi håber alle at vi engang til foråret kan prøve at fyre op.....hvem ved

       
Novemberv 2010      

Der er siden sidst, blevet monteret haner, stangtræk og fjernbetjening for lukning af vand forbindelsen imellem maskine og tender. Der er tale om en nyinstallation som vi mener vil forbedre sikkerhed og betjening og det blev besluttet at det skulle monteres til trods for at det ikke er helt originalt.

Tenderens undervognen er i øvrigt næsten færdigmonteret med nye bremseluft rør ventiler osv.

Da TKVJ er en godstogsmaskine var der ikke monteret rør for dampvarme opvarmning af passagervognen men det er også kommet til. Hovedbolten i trækforbindelsen imellem maskinen og tender er blevet boret op således at den nu er rund ! Hullet til bolten var så slidt at den i trækretningen var 10 mm. større end sideretningen, og der skal nu fremstilles en ny trækbolt. På tenderen er der gang i spartling af sider, færdiggøring af montagearbejdet med bremserne, og så skal der snart sættes hjul på.

På maskinen foregår der nu montage af kedelarmaturerne på førerpladsen og dette arbejde er allerede godt fremskredet. Også her arbejdes der med rørforbindelse til bremseluft mm. Da maskinen skal have en komplet ny røgkammerdør er der fremstillet pladekonusser og støtteringe og snart skal der bores og nittes for af få døren monteret Der er også monteret nye rør på dampsmøresystemet og det ser rigtig godt ud. Gangtøjet er nu komplet så det ligner en rigtig maskine der snart skal ud at køre.

       
September 2010

TKVJ Nr. 12 er begyndt at lige et lokomotiv.
På maskinen er man ved montering af rørforbindelser (damp – smøring – luft). På tenderen er det bremser, trækforbindelse til maskinen, rørforbindelser mm., der arbejdes med. Hjul er klar, men endnu ikke anbragt på plads under tenderen. Tenderen er endnu kun malet med rød grundfarve.

Fra informationsaftenen 9. sept. 2010
Januar 2010      

Hermed en status på vore arbejde med istandsættelsen af TKVJ 12, hvor der siden efteråret er lavet en del på projektet.

Tenderens lejestyr er nu blevet nittet på rammen, og det tog 2 arbejdsdage, at få ”nittet” de 4 x 8 nitter.

Selve arbejdet forløb uproblematisk, og det er lige før der hersker en hvis professionalisme med håndtering af essen, modholds værktøjet og nittehammeren.

Rammen på Tenderens undervogn blev efter nitteriet grundet udvendig, og nu arbejdes der på tenderens bremser, slibning og spartling af siderne, de nye dæksler til vandtanken, og der er også gang i arbejdet med montering af tenderens puffere op mod maskinen, en enkelt har kastet sig over vinduesrammerne til førerhuset og luftpumpen er ved at blive klargjort til maling i værkstedet.

I det hele taget kæmpes der nu på en bred front, med 8-10 mand direkte involveret i de forskellige delprojekter.

På selve maskinen er arbejdet med støbning af hvidtmetal lejer næsten færdig. Der mangler lige 2 lejer til krydshovedet, men så er alle lejer i driv og kobbelstængerne også skiftet ud til helt nye lejer.

Vi støber selv alle lejerne af hvidtmetal og det er lidt af en kunst. Hvidtmetal er et blødt metal og har i sig selv kun ringe styrke, og lejerne på damplokomotivernes driv og kobbelstænger støbes til bronze for at gøre dem stabile.

Hvidtmetal bruges netop til glidelejer da det kan optage partikler, som kan presses ned i overflade uden at, beskadige akslernes overflader, det kan tåle gentagende deformeringer og man kan næsten sige næsten at et hvidtmetalsleje tilpasse sig omgivelserne.

Hvidtmetal der er en legering med ca. 80 % tin 11 % antimon 6 % kobber og 3 % bly, og et smeltepunkt på 350 grader og en støbetemperatur på ca. 400 grader.  Vi bruger Bergsøes ”S/S Frederik VIII” legering (Scandinavien-Amerikaliniens store udvandrere dampskib fra 1913 !) som er velegnet til store tryk og lejehastigheder uden slagpåvirkninger, altså passer legeringen godt til til dampmaskineri. Legeringen sælges i øvrigt stadig under dette handelsnavn.

Når der støbes lejer, skal der fremstilles der et støbeværktøj, med et svag konisk dorn i centeret af lejet en bund og et syr til placering af bronze skallerne som hvidtmetallet skal støbes fast til og da man ikke ønsker binding til værktøjets dorn og bund, men kun til bronzen, skal disse dele pensles med slipmiddel og det vi bruger er en blanding af kridtpulver blandet op med sprit.

For at hvidtmetallet kan hæfte ordentligt til bronzen, skal der først renses af med flusmiddel og overfladerne fortinnes.

Vi glæders os til at se dig i remisen
Peter og Karsten

       
Oktober 2009:      

Efter at sommerens kørsler nu er veloverstået, er klubbens aktive så småt ved at finde arbejdstøjet frem og der er kommet liv i værkstederne igen.

Tenderen er netop blevet sandblæst inde i vandtanken og det gik rigtig godt, og var slet ikke så frygteligt et job som vi troede og ja, også frygtede en smule, men vi fremstillede en stor ventilations manifold med et par store ventilatorer fra et industrikøleanlæg og når der bliver tændt for dem er der altså stormvejr i tenderen.

Sandbælsningen foregår iklædt beskyttelsesdragt og friskluftsforsyning, men det er meget vanskeligt at se noget overhovedet når der sandblæses i et lille rum, men det afhjalp ventilatorerne, på en ganske effektiv måde, og vandtanken er allerede blevet grundmalet indeni, og vi håber at inden for et par uger at arbejdet på indersiden er afsluttet, hvorefter der skal spartles og slibes udvendigt.

Der skal i øvrigt også fremstilles 2 nye låg eller luger til vandtanken da de er blevet lidt tynde af rust.

Vi er også snart klar til at, nitte de nye føringer til aksellejerne fast igen, men mere herom i næste "Nyt om TKVJ 12"

Selve maskinen har vi primet færdig med en rigtig flot overflade og ny skal den kun have sidste gang lak, men det vil vi nok vente med til foråret da der stadig mangler at blive monteret, luftpumpe, bremse sandingsrør og ventiler, div. damp og luft rør.

I forsommeren var vi igang med at, montere kobbelstænger men, måtte konstatere at hjulen ikke var oplinet tilfredsstillende og over sommeren har der været foretaget en ny opmåling, løft af maskine demontering af lejer bearbejning og derefter montering. Et arbejde der var nødvendigt, som skulle gøres, men desværre tog en del tid. Vi er dnu tilbage igen og håber at arbejdet med kobbelstængerne nu kan forstsætte.

Maj 2009:      
Vi har nu færdiggjort de sidste stykker kedelbeklædning og det sidste af kedel er nu ved at blive grundmalet. En del af de forreste kedelbekædningsplader er blevet fornyet, og der arbejdes på fastgørelse af håndgelænderet. Der var også lige 2 nitter der skulle fornyes til cylinderophænget og det er også på plads nu.
På tenderen er der ved at gøres klar til sandblæsning og maling af vandtanken indvendigt.
Der er fremstillet en trækasse med 2 industriventilatorer til montering i tenderens luger. Håbet er at kunne skaffe en stor luftudskiftning så det bliver til at arbejde i tanken.
Og derefter skal alle lejestyren nittes fast, med 4x8 ø 16 nitter.
Kig forbi og giv en hånd med……det går i den rigtige retning.
Februar/marts 2009:      


Vi har godt drev i projekterne på maskinen. Siden sidst er de 2 domer kommet på plads og spændt fast. Monteringen foregik en lørdag, og startede med rangering af VNJ 11 , tilrigning af kædeblokke tovværk stropper osv. Kedlen skulle også lige isoleres færdig, ja og inden vi så os om var den dag gået, men domerne kom på.

Fyrdøren er malet færdig ,og den er nu monteret, det er rart at, få noget monteret så  der kommer mere plads rundt om maskinen, for der ligger dele der skal monteres i stort set alle hjørner af remisen. ( den burde være dobbelt så stor til den slags projekter ).Der er også fremstillet 2 nye stykker plade til den sidste del af kedelsvøbet, det er de 2 skrå plader der dækker tilgangsrørene over cylindrene der lige skulle skiftes, det er de så nu, og der mangler lige et par huller, så skulle vi kunne grunde det sidste af svøbet.


Fredag eftermiddag d. 6.3 gik vi i gang med at nitte, på tenderen. Vi vil starte med tværafstivningen imellem vangerne, og her skal der nittes 4 stk. ø 16 mm.nitter i hver side. Fjederstyrene til trækkrogens 2 spiralfjedre håber vi også at, kunne nå, og her skal der nittes 2 stk. ø 20 mm. i hver side.

Se en lille film fra nitningen. Klik her

Ved Årsskiftet 2008/2009:      

Så har vi taget hul på 2009, og dette vil sikkert blive et forventningens år.

Arbejdet med TKVJ 12 er blevet intensiveret, således at der en 4-6 mand i gang med forskellige projekter på maskinen.

Arbejdet med den forreste del af kedelbeklædning har drillet lidt og Claus er nu ved at færdiggøre de sidste stykker plade, som viste sig, at vi måtte skifte, så forhåbentlig kan vi snart gå i gang med at grundmale den sidste del af kedlen og selvfølgelig også skorstenen.

Der er også lavet et nyt askedræn med prop i røgkammeret så man let kan tømme kammeret efter kørsel.

Kort før jul fik vi monteret lufttanke og fodpladerne er blevet færdigmalet frem til damprørene, så nu skal vi til at, passe på, når der lige skal skues eller kravles. Der vil først blive malet færdig med lak når det bliver varmere i vejret, for vi kan se at, resultatet ikke bliver så godt nå vi kommer under 10-15 grader.

I førerhuset har Karsten fået monteret styringsbukken og har også været i gang med bremseluft ledningerne. Fyrdøren er grundet og mangler en gang lak og så vil den blive monteret som noget af det første i det nye år.

De flytbare dele maler vi pt. i værkstedet, da vi kan sætte varme på, sand og damp domerne er hængt op, og slebet, så de er klar til den sidste gang lak, og ja, om et par uger slæber vi formentlig TKVJ 12 hen til kulkranen, så den kan få sine 2 pukler på igen.

Tenderen vil blive forårets store projekt, for vi skal i gang med at nitte. Under tenderen skal tværafstivningen, som er skiftet pga. af revner, nittes fast i rammen igen, ligeledes skal styrene til lejekasserne og fjeder styr for trækkrogen, nittes fast i rammen, så der er en del ”nitteri” vi skal i gang med.

Vi regner med at være 4 mand på ”nitteholdet” en til at passe essen og sørge for friske hvide nitter, en der modtager nitterne og sætter dem i, når de rækkes ned i graven fra ”essemanden”  næste mand skal  hurtigt sætte modholdet på, som enten er en pneumatisk cylinder eller også en kile der skal holde nitten på plads når den slåes fra den anden side, og endelig en 4 mand som betjener den pneumatiske nittehammer.

 

Vi skal formentlig nitte på sammenlagt 2 arbejdsdage hvis alt går vel da der samlet er en 50-60 stk. 16 mm. nitter der skal slås i.
Senere kommer der så et stort monteringsarbejde med hjul og bremser.
Alle delene til bremsesystemet er sandblæst og grundmalet og ligger klar til vurdering bag tenderen.

Mange dele på 12`eren er virkelig slidt ned og det gælder også bremsesystemet under tenderen, hullerne i samlinger måske i overstørrelse pga. slid, eller direkte ovale, så hver enkelt pasning skal nøje vurderes, om den kan bruges, eller om den skal bores op til overstørrelse og med en deraf udskiftning af tilhørende bolt eller pin, eller om der skal isættes en bøsning.

       
       
       
Restaureringen skrider frem
Den 11. oktober 2008 fik 12eren førerhuset på igen, det blev behørigt fejret som ethvert andet rejsegilde med øl og pølser

   

       
       
Billeder fra restaureringen 2007:      
TKVJ 12 førerhus og tender Lokomotivklubben KLK TKVJ 12 under renovering januar 08 Jørgen Skov arbejdsleder på TKVJ 12 hos Lokomotivklubben klk TKVJ 12 kedlen er trykprøvet  Lokomotivklubben KLK
       
      èTil hovedsiden www.klk.dk

Lokomotivklubben KLK